PROCES Celým srdcem

Víc než cokoli jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života.

Přísloví 4:23 ČSP

Jak ovlivňuje srdce tvůj život

Jak žiješ, vychází z toho, co se děje ve tvém srdci.

Z tvých myšlenek, pocitů a tužeb – ať už vědomých či nevědomých – pramení tvé volby, které mají vliv na celý tvůj život.

Zevnitř ven

Když chceš vidět změnu zvnějšku, kde to je nejvíc patrné, musíš začít uvnitř, ve svém srdci. O něj se vede bitva, ale ty ji můžeš vyhrávat. Proces Celým srdcem je cesta ke skutečné proměně srdce – k proměně, která je dlouhodobá, protože jde směrem zevnitř ven.

Nejsi na to sám

K opravdové změně nedochází v izolaci. Proto na to nejsi sám ani v procesu Celým srdcem, kterým procházíš v týmu 3-5 lidí. Společenství s Bohem a tvým týmem ti bude oporou a povzbuzením.

Jak tedy mohu začít?

Proces Celým srdcem začíná úvodní víkendovou akcí, kde zažiješ interaktivní biblické vyučování, sdílení se svým týmem za pomoci zkušeného facilitátora (= moderátor/vedoucí diskuze), ale budeš tam mít i dost prostoru pro osobní reflexi.

Co říkají minulí účastníci?

  • pomohlo mi to objevit, kdo jsem
  • zažívám evangelium tak, jak jsem o tom dříve jen snil
  • pomohlo mi to začít otevírat citlivá témata s mými nejbližšími
  • na rozdíl od jiných kurzů tady šlo o mé celé srdce
  • vidím, jak zapadám do velkého Božího příběhu
  • se zvědavostí naslouchám druhým a můžu se s nimi spojit na úrovni srdce

Více ve videu…

Jak to celé probíhá?

(1) Úvodní víkendová akce

Zúčastníš se úvodní víkendové akce, kde se setkáš se svým týmem a facilitátorem (= vedoucí). Skrze interaktivní biblické vyučování, sdílení se svým týmem a osobní reflexe poznáš strukturu celého procesu a zjistíš, jak můžeš bojovat o své srdce.

(2) 16 týdnů denních zamyšlení a týmových setkání

Pomocí denních reflexí a týdenních týmových setkání se během následujících šestnácti týdnů se svým týmem ponoříte hlouběji do celého procesu, který jste během úvodní víkendové akce poznali.

(3) Druhá víkendová akce

Během druhé víkendové akce, kde prohloubíš své zkušenosti ze spojení na úrovni srdce, získáš dovednosti, které pěstují autentickou komunitu, ať už ve tvém týmu nebo jinde v životě.

(4) 14 týdnů denních zamyšlení a týmových setkání

Dalších čtrnáct týdnů osobních reflexí a týmových setkání se soustředí na překonání překážek, které ti zabraňují, abys mohl vyhrát bitvu o své srdce a sehrát svou roli v Božím velkém příběhu.

Úvodní víkendová akce

čtvrtek 27. ledna – neděle 30. ledna 2022

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí 

Cena: 2300 Kč

Přihlášení do 30. 11. 2021

Nejlepší je přihlásit se na akci rovnou v týmu 3-5 lidí (ideální jsou čtyři); pokud takové lidi kolem sebe nemáte, přihlaste se jako jednotlivec.


Chceš se zúčastnit některého z dalších běhů Procesu Celým srdcem ?

Chceš se na něco zeptat?

chci@zitcelymsrdcem.cz

O nás

aneb jak to vše začalo…

Příběh Procesu Celým srdcem v Česku začal, když Martin Koutecký, který chodí do Církve bratrské na Praze 13, oslovil svého amerického kamaráda Keitha, jestli by se s ním pravidelně scházel a pomáhal mu se životem. Martin si představoval, že Keith mu jako zkušený dospělý muž bude dávat moudré rady. Ale Keith víc naslouchal a kladl otázky, které vedly Martina k zamyšlení, po čem v dané situaci touží, o co usiluje a jak se na něho dívá Bůh. Po několika setkáních to Martinovi začalo vrtat hlavou. Kde Keith takového otázky bere? Zeptal se ho a Keith mu řekl o Celým srdcem.

O pár měsíců později jel Martin s dalšími třemi muži do Barcelony, aby se tam zúčastnili úvodní víkendové akce, protože v Česku nic takového nebylo. Po návratu dělali každý den zamyšlení a jednou týdně si volali. Martin leccos sdílel se svojí ženou Dankou, a ta si taky všimla, že Martinovy rozhovory s druhými se prohloubily a zjemnily. Začala toužit po tomtéž. Danka se zeptala Keitha, jestli by se taky mohla účastnit Celým srdcem a jestli by to rovnou nemohlo být v Česku i pro jejich kamarády. Keith zavolal sboru v USA, který tam Celým srdcem pořádá, a oni souhlasili, že přijedou! A tak se v lednu 2018 konala první úvodní víkendová akce Celým srdcem. Tehdy to ještě nebylo Celým srdcem, ale Battle For Your Heart s vyučováním i materiály v angličtině.

O rok později dva lidé, kteří Battle For Your Heart prošli, nezávisle na sobě vyjádřili touhu přeložit materiály do češtiny. Prožili, že Battle jim pomohlo prohloubit vztah s Bohem, s druhými kolem nich a lépe porozumět sami sobě, nově zažili svobodu v Kristu a přáli si totéž pro své blízké, kterým jsou ale materiály v angličtině nedostupné. Ke dvěma se přidalo dalších osm a společně jsme se vrhli do překládání stovek stran materiálu. Každý z nás je z jiného týmu i z jiné církve (Církev bratrská, baptisté, metodisté, nedenominační sbory), přesto jsme spolu rychle vytvořili blízké společenství, sdílíme spolu svoje radosti a těžkosti a modlíme se za sebe. Vzájemně si můžeme dávat plody toho, co jsme se skrz Battle naučili – naslouchat si, přijímat se. Tak postupně vznikalo Celým srdcem.

A teď vás zveme: „okuste a uzříte, jak dobrý je Hospodin.“ Celým srdcem nám pomohlo to vidět zase trochu lépe. Věříme, že by to tak mohlo být i pro vás.