PROCES Celým srdcem

Víc než cokoli jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života.

Přísloví 4:23 ČSP

Proces Celým srdcem je duchovním kurzem, který se skládá ze dvou víkendových akcí a doprovázení účastníků mezi akcemi.

PROCES Celým srdcem v kostce

Jak ovlivňuje srdce tvůj život

Jak žiješ, vychází z toho, co se děje ve tvém srdci.

Z tvých myšlenek, pocitů a tužeb – ať už vědomých či nevědomých – pramení tvé volby, které mají vliv na celý tvůj život.

Zevnitř ven

Když chceš vidět změnu zvnějšku, kde to je nejvíc patrné, musíš začít uvnitř, ve svém srdci. O něj se vede bitva, ale ty ji můžeš vyhrávat. Proces Celým srdcem je cesta ke skutečné proměně srdce – k proměně, která je dlouhodobá, protože jde směrem zevnitř ven.

Nejsi na to sám

K opravdové změně nedochází v izolaci. Proto na to nejsi sám ani v procesu Celým srdcem, kterým procházíš v týmu 3-5 lidí. Společenství s Bohem a tvým týmem ti bude oporou a povzbuzením.

Jak tedy mohu začít?

Proces Celým srdcem začíná úvodní víkendovou akcí, kde zažiješ interaktivní biblické vyučování, sdílení se svým týmem za pomoci zkušeného facilitátora (= moderátor/vedoucí diskuze), ale budeš tam mít i dost prostoru pro osobní reflexi.

Co říkají minulí účastníci?

PCS mi pomohl objevit, kdo jsem

Zažívám evangelium tak, jak jsem o tom dříve jen snil

Pomohlo mi to začít otevírat citlivá témata s mými nejbližšími

Narozdíl od jiných kurzů, tady šlo o mé celé srdce

Vidím, jak zapadám do Velkého Božího příběhu

Se zvědavostí naslouchám druhým a můžu se s nimi spojit na úrovni srdce

Více ve videu…

Jak to celé probíhá?

(1) Úvodní víkendová akce

Zúčastníš se úvodní 4-denní víkendové akce, kde se setkáš se svým týmem a facilitátorem (= vedoucí). Skrze interaktivní biblické vyučování, sdílení se svým týmem a osobní reflexe poznáš strukturu celého procesu a zjistíš, jak můžeš bojovat o své srdce.

(2) 16 týdnů denních zamyšlení a týmových setkání

Návazný proces se skládá z denních reflexí nad biblickými texty (5x týdně 15-30 minut) a týdenních týmových setkání (1,5-2 hodiny). Tím se během následujících šestnácti týdnů se svým týmem ponoříte hlouběji do celého procesu, který jste během úvodní víkendové akce poznali.

(3) Druhá víkendová akce

Během druhé 3-denní víkendové akce, kde prohloubíš své zkušenosti ze spojení na úrovni srdce, získáš dovednosti, které pěstují autentickou komunitu, ať už ve tvém týmu nebo jinde v životě.

(4) 14 týdnů denních zamyšlení a týmových setkání

Dalších čtrnáct týdnů osobních reflexí a týmových setkání se soustředí na překonání překážek, které ti zabraňují, abys mohl vyhrát bitvu o své srdce a sehrát svou roli v Božím velkém příběhu.

Úvodní víkendová akce

leden 2024

[zatím neurčeno]

[zatím neurčeno]

[zatím neurčeno]

PŘIHLÁŠENÍ JEŠTĚ NENÍ MOŽNÉ. POKRAČUJ NÍŽE K PŘIHLÁŠENÍ NA PŘÍŠTÍ KOLO.

Nejlepší je přihlásit se na akci rovnou v týmu tří až pěti lidí (ideální počet je čtyři); pokud ale takové lidi kolem sebe nemáte, přihlaste se jako jednotlivec.


Chceš se zúčastnit některého z dalších běhů Procesu Celým srdcem ?

Chceš se na něco zeptat?

nebo nám nápiš na mail:

chci@zitcelymsrdcem.cz

O nás

aneb jak to vše začalo…

Příběh Procesu Celým srdcem v Česku začal, když Martin Koutecký, který chodí do Církve bratrské na Praze 13, oslovil svého amerického kamaráda Keitha, jestli by se s ním pravidelně scházel a pomáhal mu se životem. Martin si představoval, že Keith mu jako zkušený dospělý muž bude dávat moudré rady. Ale Keith víc naslouchal a kladl otázky, které vedly Martina k zamyšlení, po čem v dané situaci touží, o co usiluje a jak se na něho dívá Bůh. Po několika setkáních to Martinovi začalo vrtat hlavou. Kde Keith takového otázky bere? Zeptal se ho a Keith mu řekl o Celým srdcem.

O pár měsíců později jel Martin s dalšími třemi muži do Barcelony, aby se tam zúčastnili úvodní víkendové akce, protože v Česku nic takového nebylo. Po návratu dělali každý den zamyšlení a jednou týdně si volali. Martin leccos sdílel se svojí ženou Dankou, a ta si taky všimla, že Martinovy rozhovory s druhými se prohloubily a zjemnily. Začala toužit po tomtéž. Danka se zeptala Keitha, jestli by se taky mohla účastnit Celým srdcem a jestli by to rovnou nemohlo být v Česku i pro jejich kamarády. Keith zavolal sboru v USA, který tam Celým srdcem pořádá, a oni souhlasili, že přijedou! A tak se v lednu 2018 konala první úvodní víkendová akce Celým srdcem. Tehdy to ještě nebylo Celým srdcem, ale Battle For Your Heart s vyučováním i materiály v angličtině.

O rok později dva lidé, kteří Battle For Your Heart prošli, nezávisle na sobě vyjádřili touhu přeložit materiály do češtiny. Prožili, že Battle jim pomohlo prohloubit vztah s Bohem, s druhými kolem nich a lépe porozumět sami sobě, nově zažili svobodu v Kristu a přáli si totéž pro své blízké, kterým jsou ale materiály v angličtině nedostupné. Ke dvěma se přidalo dalších osm a společně jsme se vrhli do překládání stovek stran materiálu. Každý z nás je z jiného týmu i z jiné církve (Církev bratrská, baptisté, metodisté, nedenominační sbory), přesto jsme spolu rychle vytvořili blízké společenství, sdílíme spolu svoje radosti a těžkosti a modlíme se za sebe. Vzájemně si můžeme dávat plody toho, co jsme se skrz Battle naučili – naslouchat si, přijímat se. Tak postupně vznikalo Celým srdcem.

A teď vás zveme: „okuste a uzříte, jak dobrý je Hospodin.“ Celým srdcem nám pomohlo to vidět zase trochu lépe. Věříme, že by to tak mohlo být i pro vás.